Allmänna villkor

Skriv ut innehåll

Allmänna villkor för Bayer Motorradhandel från och med 2/2017

1. Räckvidd

a) För alla ömsesidiga fordringar som härrör från och i samband med ingåendet av ett avtal mellan Bayer Motorradhandel och kunden inom postorderbranschen gäller endast dessa allmänna villkor i den version som är giltig vid tidpunkten för respektive kontrakt.

Dessutom gäller de lagliga bestämmelserna.

b) Kontraktpartners identitet: Kontraktet ingås med Bayer Motorradhandel, såvida inte annat uttryckligen anges.
adress:
Kirchstr.13
72534 Hayingen

Tel: +49 7386/9755393
Fax: +49 7386/9755394

info@bmwbayer.de

Ägare: Georg Bayer. Nedan kallas leverantören.

c) Avvikande allmänna villkor för kunden avvisas.

§ 2 ingående av avtalet

a) Presentationen av varorna i Internetbutiken utgör inte ett bindande erbjudande från leverantörens sida att ingå ett köpeavtal. Kunden uppmanas endast att lämna ett erbjudande genom att göra en beställning.

b) Om kunden använder leverantörens onlinebeställningsformulär för sin beställning lämnar han in sitt erbjudande enligt följande:

I det första steget klickar kunden på knappen "Lägg i kundvagn" på leverantörens sortiment. En sida öppnas automatiskt med innehållet i kundvagnen.

Nu klickar kunden direkt eller efter att han har lagt till fler varor i den virtuella kundvagnen, i ett andra steg på knappen "Kassa".

Nu öppnas ett fönster för registrering.

Om han redan är registrerad som kund fyller han i fälten "E-postadress" och "Lösenord" och klickar sedan på knappen "Logga in".
Om han ännu inte är registrerad som kund fyller han i formuläret nedan.
Om han klickar på knappen "Nästa" öppnas en ny sida där leveransadressen visas och vid behov kan en alternativ leveransadress läggas till.
Fraktkostnaderna visas också på denna sida.

Om kunden klickar på knappen "Nästa" öppnas en ny sida där faktureringsadressen visas och vid behov kan en alternativ faktureringsadress läggas till.
Dessutom kan kunden välja betalningsmetod på denna sida.
Om kunden klickar på knappen "Nästa" visas en översikt över leveransadress, faktureringsadress, leveransmetod och betalningsmetod.
Dessutom kommer kunden att visa de artiklar han har placerat i kundvagnen, med angivande av det enskilda priset och det totala priset, inklusive moms, fraktkostnader och eventuella kostnader för kontanter vid leverans och betalning på konto.
Dessa kan ändras igen vid denna tidpunkt.

Dessutom måste kunden klicka på rutorna innan han lämnar in sitt erbjudande:
"Jag har läst och accepterat de allmänna villkoren" och
"Jag har läst informationen om min ångerrätt" bekräfta att jag har läst leverantörens villkor och informationen om kundens ångerrätt.

I ett sista steg klickar kunden på knappen "Beställ med betalning".

c) Genom att skicka in beställningen i internetbutiken ger kunden ett bindande erbjudande som syftar till att ingå ett köpeavtal för varorna i kundvagnen. Genom att skicka in beställningen erkänner kunden även dessa villkor som enbart relevant för det rättsliga förhållandet med leverantören.

d) Leverantören bekräftar mottagandet av kundens order genom att skicka ett bekräftelsemail. Denna orderbekräftelse utgör inte godkännande av leverantören av kontraktet, utan tjänar endast till att informera kunden om att beställningen har mottagits av leverantören.
Ett köpeavtal ingås endast när godkännandet av erbjudandet uttryckligen förklaras i ett motsvarande acceptmeddelande.

3. Tillgänglighet och lagring av kontraktstexten

Kontraktstexten sparas av leverantören.
Vid slutet av köpeavtalet kommer kunden att få en bekräftelse på köpet via e-post.
Det här e-postmeddelandet innehåller texten på kontraktet, alltså all information om kundens beställning och leverantörens allmänna villkor. Ytterligare ett samtal av kontraktstexten är inte möjligt för kunden. Detta kan lämnas till kunden igen på begäran.

4. Förvaring av titeln

a) Varorna förblir leverantörens egendom tills full betalning har gjorts.
b) Leverantören byter för att göra en beställning från kunden
Produkter, utbyte av äganderätt till de återkallade produkterna överförs till leverantören och äganderätten till de produkter som levereras istället till kunden efter fullföljande av fordringar mot kunden.

5. Betalningsdatum / betalningsmetoder

a) Betalning av köpeskillingen betalas vid avtalets slut.
b) Varorna betalas med direktdebitering, kontant vid leverans, kreditkort, PayPal, betalning på konto med PayPal eller kontant.
c) Kunden har endast rätt att kompensera om hans motkrav
har lagligen fastställts eller är obestridd.
d) Kunden kan endast utöva kvarhållningsrätt om hans motkrav bygger på samma avtalsförhållande.


6. Leveranstider för varorna

a) Leveranstiden är 10 kalenderdagar från kontraktets ingång.


7. Fraktkostnader / riskbärande

a) Fraktkostnaderna visas för kunden under den interna länken "Frakt- och leveranskostnader". Fraktkostnaderna beror på den totala vikten för de beställda varorna och beställningens destinationsland.

Som en del av beställningsprocessen visas fraktkostnaderna som en del av beställningssteget "Ange leveransadress", eftersom de beräknas enligt respektive leveransland och även på den övergripande översiktssidan innan beställningsprocessen är klar.

b) Risken överförs till kunden, som är en entreprenör, så snart sändningen har överlämnats till transportföretaget eller lämnat leverantörens lager för avsändning.
Om frakt inte är möjligt utan leverantörs fel överförs risken till kunden som är en entreprenör när beredskapen för frakt rapporteras.
Detta gäller även om leveranskostnaderna bärs av leverantören.

8. Garanti

Den lagstadgade garantitiden på två år gäller.
Detta inkluderar inte garantiperioden för begagnade artiklar, som är begränsat till ett år.
Dessutom gäller de lagliga bestämmelserna.

9. Priser, betalningsvillkor

a) Priserna är slutpriser i euro och inkluderar moms som gäller fakturadagen. Om det sker en lagstadgad momsökning efter att erbjudandet har lämnats har leverantören rätt att beräkna den ökade momssatsen. Förutom nettopriset för varorna, visar fakturan priserna för alla tilläggstjänster: förpackning, frakt, tillämplig moms etc.

b) Kundens betalningsskyldighet gentemot leverantören måste uppfyllas inom 14 dagar efter avtalets ingång.
Kunden får först en faktura i elektronisk form tillsammans med försäkran om godkännande från leverantören.
En faktura i pappersform skickas till kunden i en separat post efter att varorna har skickats

10. Returkostnadsavtal, ångerrätt, konsekvenser av återkallelse, uteslutning av ångerrätten

Avtal om betalning av kostnader: Om du som konsument utövar din ångerrätt i den mening som avses i § 13 BGB, måste du bära de ordinarie kostnaderna för returen om de levererade varorna motsvarar de beställda varorna och om priset på artikeln som ska returneras inte uppgår till 40 euro överstiger eller om du ännu inte har betalat ersättningen eller en avtalsenlig delbetalning för ett högre pris på objektet vid återkallandet.
Annars är returen gratis för dig.

avbokning

Ångerrätt för konsumenter i den mening som avses i § 13 BGB

Du kan avbryta din kontraktsdeklaration inom 14 dagar utan att ange skäl i textform (t.ex. brev, fax, e-post) eller - om artikeln lämnas åt dig innan tidsfristen - genom att returnera artikeln.

Perioden börjar efter mottagandet av denna instruktion i textform, dock inte före mottagandet av varorna av mottagaren (i fallet med återkommande leverans av liknande varor inte före mottagandet av den första delleveransen) och inte heller innan uppfyllandet av våra informationsskyldigheter i enlighet med artikel 246 § 2 i samband med § 1 para 1 och 2 EGBGB samt våra skyldigheter enligt § 312 g punkt 1 mening 1 BGB i samband med artikel 246 § 3 EGBGB.

För att uppfylla avbokningsfristen räcker det att skicka avbokningen eller föremålet i god tid.

Återkallelsen måste skickas till:

Bayer motorcykel handel

Ägare: Georg Bayer
Kirchstrasse 13
72534 Hayingen

Fax: +49 7386/9755394
E-post: info@bmwbayer.de

konsekvenserna av Utträde

I händelse av en effektiv avbokning måste de tjänster som erhållits på båda sidor returneras och eventuella förmåner (t.ex. ränta) måste lämnas tillbaka. Om du inte kan returnera eller returnera den mottagna prestanda och användningar (t.ex. fördelar med användning) eller endast delvis eller endast i ett försämrat tillstånd, måste du kompensera oss i detta avseende. Detta kan leda till att du ändå måste uppfylla de avtalsenliga betalningsskyldigheterna för perioden fram till återkallelsen. Du behöver bara betala kompensation för försämringen av föremålet och för användningen, i den mån användningen eller försämringen kan hänföras till att hantera föremålet som går utöver att kontrollera egenskaper och funktionalitet. "Kontrollera egenskaper och funktionalitet" betyder att testa och testa de respektive varorna, som är möjligt och vanligt i en butik.

Föremål som kan skickas som paket ska returneras på vår risk. Du måste bära de ordinarie kostnaderna för returen om de levererade varorna motsvarar de beställda varorna och om priset på det som ska returneras inte överstiger ett belopp på 40 euro eller om du inte har mottagit ersättningen eller ett högre pris på saken vid avbokningen har betalat en avtalsenlig delbetalning. Annars är returen gratis för dig. Objekt som inte kan skickas som paket hämtas från dig. Skyldigheterna att återbetala betalningar måste uppfyllas inom 30 dagar. Perioden börjar för dig när du skickar din avbokning eller varorna, för oss med deras kvitto.

Specialanmärkningar:
När det gäller en tjänst upphör din ångerrätt för tidigt om, på din uttryckliga begäran, avtalet har fullgjorts av båda parter innan du har utövat din ångerrätt.

Avslutningsregler

Uteslutning av återkallelse

Återkallningsrätten finns inte för distansavtal

- för leverans av varor som görs enligt kundspecifikationer eller som är tydligt anpassade till personliga behov eller som på grund av sin art inte är lämpliga för retur eller kan förstöra snabbt eller vars utgångsdatum skulle överskridas,
- för leverans av ljud- eller videoinspelningar eller programvara, förutsatt att de medföljande datatrafikföretagen inte har tätats av konsumenten eller
- för leverans av tidningar, tidskrifter och tidskrifter.

11. Behörighetsort

Om avtalspartnern är en handlare i den mening som avses i den tyska handelslagen, en juridisk person enligt offentlig rätt eller en särskild fond enligt offentlig rätt, är den lokala domstolen i Münsingen eller den regionala domstolen i Tübingen den exklusiva behörighetsplatsen för alla tvister som uppstår direkt eller indirekt från kontraktsförhållandet.

12. Val av lag

Tysk lag gäller för de avtalsslutande parternas rättsliga förhållanden, utan referensnormerna för internationell privaträtt och för att FN: s försäljningslagstiftning utesluts. Obligatoriska bestämmelser i den stat där kunden har sin vanliga bostad förblir opåverkade.

13. Kontraktsspråk

Kontraktsspråket är tyska.

14. Dataskydd

Genom att göra en beställning samtycker kunden till att de data som överförs till leverantören som en del av hans beställning kommer att lagras internt av leverantören. Kundens data används enbart för att hantera hans beställning. En överföring av data, det vill säga kundens namn och adress, sker endast i samband med avsändningen till det företag som beställaren har beställt.

Vid shopping med kreditkort eller direktdebitering krypteras också kunddata som kortnummer och giltighetsperiod eller kontonummer, kontoinnehavare och bankkod. Dataöverföringen är krypterad med SSL med 128 bitar, vilket innebär att de dekrypterade data inte kan dekrypteras.

Det sker ingen överföring av data till andra tredje parter.

Det finns undantag från detta i syfte att verkställa fordringar och kontrollera kreditvärdigheten.

Information om tvistlösning online

EU-kommissionen tillhandahåller en plattform för online-tvistlösning på Internet på följande länk: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Denna plattform fungerar som en kontaktpunkt för utanför domstolens lösning av tvister som härrör från försäljning online eller serviceavtal där en konsument är involverad.

Vi har varit medlem i initiativet "FairCommerce" sedan 15 februari 2017.
Du kan hitta mer information om detta på www.fair-commerce.de.

D6 / 5020 - från och med 2/2017