Översätta / översätta

Deutsch English Italian French Español
Danish Czech Finnish Nederlands Swedish

Onlinebutik

Uttag

Skriv ut innehåll

Ångerrätt

Ångerrätt för konsumenter enligt 13 § BGB

Du kan återkalla din avtalsdeklaration inom 14 dagar i textform (t.ex. brev, fax, e-post) utan att ange skäl eller - om varan lämnas till dig innan deadline - genom att returnera varan.

Perioden börjar efter mottagandet av denna instruktion i textform, men inte före mottagandet av varan av mottagaren (vid återkommande leveranser av liknande varor inte före mottagandet av den första delleveransen) och inte innan vi har fullgjort våra informationsskyldigheter i enlighet med artikel 246 § 2 i förening med § 1 § 1 och 2 EGBGB samt våra skyldigheter enligt § 312 g punkt 1 meningen 1 BGB i samband med artikel 246 § 3 EGBGB.

Att avbeställningen eller varan skickas i tid är tillräcklig för att avbeställa tidsfristen.

Återkallelsen ska skickas till:

Bayer motorcykelhandel

Ägare: Georg Bayer
Kirchstrasse 13
72534 Hayingen

Fax: +49 7386 /9755394
E-post: info@bmwbayer.de

Konsekvenser av återkallelse

I händelse av en effektiv återkallelse ska de tjänster som erhållits av båda parter återlämnas och eventuella förmåner (t.ex. ränta) överlämnas. Om du inte kan lämna tillbaka eller överlåta den mottagna tjänsten och användningarna (t.ex. fördelar med användning) eller endast delvis eller endast i försämrat skick, måste du betala oss ersättning för värdet. Det kan innebära att du fortfarande måste uppfylla de avtalsenliga betalningsförpliktelserna för tiden fram till återkallelsen. Du behöver endast betala ersättning för varans försämring och för eventuellt användande om användningen eller försämringen beror på hantering av varan som går utöver prövningen av egenskaper och funktionalitet. "Kontrollera egenskaper och funktionalitet" innebär att testa och prova respektive vara, så som det är möjligt och brukligt i en butik.

Varor som kan skickas med paket ska returneras på egen risk. Du måste stå för de ordinarie kostnaderna för returen om de levererade varorna överensstämmer med de beställda eller om du ännu inte har lämnat vederlaget eller en avtalad delbetalning vid tidpunkten för avbeställningen om priset på varan är högre. Skyldigheter att återbetala betalningar måste fullgöras inom 30 dagar. Perioden börjar för dig med avsändandet av din ångerförklaring eller varan, för oss med deras kvitto.

Speciella instruktioner:
När det gäller en tjänst upphör din ångerrätt i förtid om avtalet har fullgjorts helt av båda parter på din uttryckliga begäran innan du har utövat din ångerrätt.

Slut på återkallelse

Uteslutning av återkallelse

Ångerrätten gäller inte för långväga avtal

- för leverans av varor som är gjorda enligt kundens specifikationer eller är tydligt skräddarsydda för personliga behov eller som på grund av sin natur inte är lämpliga att returnera eller som snabbt kan förstöras eller vars utgångsdatum har passerat,
- för leverans av ljud- eller videoinspelningar eller programvara, förutsatt att de levererade databärarna har frigjorts av konsumenten eller
- för leverans av tidningar, tidskrifter och tidskrifter.

11. Jurisdiktion

Om avtalspartnern är en handlare i den mening som avses i den tyska handelslagen, en offentligrättslig juridisk person eller en specialfond enligt offentlig rätt, är tingsrätten i Münsingen eller den regionala domstolen i Tübingen den exklusiva behörigheten för alla tvister. som direkt eller indirekt härrör från avtalsförhållandet.

12. Lagval

Tysk lag gäller för de rättsliga förhållandena mellan avtalsparterna, utan referensstandarder för internationell privaträtt och med undantag för FN:s köplag. Obligatoriska bestämmelser i den stat där kunden har sin vanliga vistelseort förblir opåverkade.

13. Kontraktsspråk

Avtalsspråket är tyska.

14. Sekretess

Med sin beställning samtycker kunden till att de uppgifter som överförs till leverantören som en del av hans beställning kommer att lagras internt av leverantören. Kundens data används uteslutande för att behandla hans beställning. Uppgifter, det vill säga kundens namn och adress, vidarebefordras endast som en del av utskicket till företaget på uppdrag av leverantören.

Vid köp med kreditkort eller autogiro överförs dessutom kundens uppgifter som kortnummer och giltighetstid eller kontonummer, kontoinnehavare och bankkod i krypterad form. Dataöverföringen krypteras med SSL med 128 bitar, vilket innebär att den överförda datan inte kan dekrypteras.

En överföring av data till andra tredje parter sker inte.

Det finns undantag från detta i syfte att verkställa fordringar och kontrollera kreditvärdigheten.

Information om onlinetvistlösning

EU-kommissionen tillhandahåller en plattform för onlinetvistlösning under följande länk: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Denna plattform fungerar som en kontaktpunkt för att lösa tvister utanför domstol som härrör från onlineköp eller serviceavtal där en konsument är inblandad.

Vi har varit medlem i initiativet "FairCommerce" sedan den 15 februari 2017.
Du kan hitta mer information om detta på www.fair-commerce.de.

D6/5020 - från och med 6/2022