Algemene voorwaarden

Inhoud printen

Algemene voorwaarden van Bayer Motorradhandel per 4/2022

1. Toepassingsgebied

a) Voor alle wederzijdse vorderingen die voortvloeien uit en verband houden met het sluiten van een contract tussen Bayer Motorradhandel en de klant in de postordersector, zijn deze algemene voorwaarden uitsluitend van toepassing in de versie die geldig was op het moment dat het betreffende contract werd gesloten.

Voor het overige zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

b) Identiteit van de contractpartner: Het contract komt tot stand met Bayer Motorradhandel, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Adres:
Kirchstr.13
72534 Hayingen

Telefoon: +49 7386/9755393
Fax: +49 7386 /9755394

info@bmwbayer.de

Eigenaar: Georg Bayer. Hieronder wordt de aanbieder genoemd.

c) Afwijkende algemene voorwaarden van de klant worden afgewezen.

§ 2 Totstandkoming van het contract

a) De presentatie van de goederen in de internetwinkel vormt geen bindend aanbod van de aanbieder om een koopovereenkomst te sluiten, de klant wordt alleen gevraagd om een aanbod te doen door een bestelling te plaatsen.
Wij behouden ons het recht voor om kleine afwijkingen en technische wijzigingen aan de producten aan te brengen ten opzichte van de afbeeldingen of beschrijvingen. Afbeeldingen zijn NIET altijd bindend en tonen soms accessoires die niet bij de levering zijn inbegrepen. Bij twijfel geldt de uitgebreide omschrijving in de artikeltekst.

b) Als de klant voor zijn bestelling het online bestelformulier van de aanbieder gebruikt, dient hij zijn aanbod als volgt in:

In de eerste stap klikt de klant op de knop "Toevoegen aan winkelwagen" op de assortimentspagina van de leverancier. Er wordt automatisch een pagina geopend met de inhoud van de winkelwagen.

In de tweede stap klikt de klant direct of nadat hij andere goederen in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst op de knop "Afrekenen".

Er wordt nu een venster geopend voor registratie.

Als hij al als klant is geregistreerd, vult hij de velden "E-mailadres" en "Wachtwoord" in en klikt vervolgens op de knop "Inloggen".
Indien hij nog niet als klant geregistreerd is, vult hij onderstaand formulier in.
Als hij op de knop "Volgende" klikt, wordt er een nieuwe pagina geopend waarop het afleveradres wordt weergegeven en kan eventueel een alternatief afleveradres worden toegevoegd.
Op deze pagina worden ook de verzendkosten weergegeven.

Als de klant op de knop "Doorgaan" klikt, wordt een nieuwe pagina geopend waarop het factuuradres wordt weergegeven en indien nodig kan een alternatief factuuradres worden toegevoegd.
Daarnaast kan de klant op deze pagina de betaalwijze kiezen.
Als de klant op de knop "Doorgaan" klikt, krijgt hij een compleet overzicht van het afleveradres, factuuradres, verzendmethode en betaalmethode te zien.
Daarnaast krijgt de klant de artikelen te zien die hij in de winkelwagen heeft geplaatst met de artikelprijs en de totaalprijs inclusief btw, verzendkosten en eventuele kosten voor rembours en vooruitbetaling.
Deze kunnen op dit punt weer worden gewijzigd.

Bovendien moet de klant, alvorens zijn aanbod in te dienen, door de vakjes aan te vinken:
"Ik heb de Algemene Voorwaarden gelezen en accepteer deze" en
"Ik heb de informatie over mijn herroepingsrecht gelezen" bevestig dat ik de algemene voorwaarden van de aanbieder en de informatie over het herroepingsrecht van de klant heb gelezen.

In de laatste stap klikt de klant op de knop "Bestellen met betalingsverplichting".

c) Door de bestelling in de online shop te verzenden, doet de klant een bindend aanbod dat gericht is op het sluiten van een koopovereenkomst voor de goederen in de winkelwagen. Door het verzenden van de bestelling erkent de klant deze voorwaarden ook als uitsluitend relevant voor de rechtsverhouding met de aanbieder.

d) De aanbieder bevestigt de ontvangst van de bestelling van de klant door een bevestigingsmail te sturen. Deze orderbevestiging vormt geen aanvaarding van het contractaanbod door de aanbieder, maar dient alleen om de klant te informeren dat de bestelling door de aanbieder is ontvangen.
Een koopovereenkomst komt pas tot stand wanneer de aanvaarding van het aanbod uitdrukkelijk wordt verklaard in een bijbehorende acceptatie-e-mail.

3. Toegankelijkheid en opslag van de contracttekst

De tekst van het contract wordt door de aanbieder opgeslagen.
Met het sluiten van het koopcontract ontvangt de klant een bevestiging van de gemaakte aankoop per e-mail.
Deze e-mail bevat de tekst van het contract, d.w.z. alle gegevens van de bestelling van de klant en de algemene voorwaarden van de aanbieder. Een andere opvraging van de contracttekst is voor de klant niet mogelijk. Deze kan op verzoek opnieuw aan de klant worden gegeven.

4. Titelbehoud

a) De goederen blijven eigendom van de aanbieder totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.
b) Als de aanbieder producten ruilt om een bestelling van de klant uit te voeren, gaat het eigendom van de geretourneerde producten over op de aanbieder met de uitwisseling en gaat de eigendom van de geleverde producten in plaats daarvan over op de klant bij de nakoming van de vorderingen waarop de aanbieder recht heeft tegen de klant.

5. Vervaldatum/betalingsvoorwaarden

a) Betaling van de koopprijs is verschuldigd bij het sluiten van het contract.
b) De goederen worden betaald via automatische incasso, rembours, creditcard, PayPal, betaling op rekening met PayPal of contant.
c) De klant heeft alleen recht op verrekening als zijn tegenvorderingen
rechtsgeldig zijn vastgesteld of onbetwist zijn.
d) De klant kan een retentierecht alleen uitoefenen als zijn tegenvordering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie.


6. Leverings- en verzendingsvoorwaarden

6.1 Goederen worden geleverd op het door de klant opgegeven afleveradres, tenzij anders is overeengekomen. Bij het verwerken van de transactie is het afleveradres dat is opgegeven in de orderverwerking van de verkoper bepalend.
6.2 Indien de levering van de goederen mislukt om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, draagt de klant de daaruit voortvloeiende redelijke kosten voor de verkoper. Dit geldt niet voor de kosten voor de levering indien de klant zijn herroepingsrecht effectief uitoefent. Als de klant het herroepingsrecht effectief uitoefent, is de regeling in het annuleringsbeleid van de verkoper van toepassing op de retourkosten.

7. Verzendkosten/Risico

a) De verzendkosten worden aan de klant getoond onder de interne link "Verzend- en verzendkosten". De verzendkosten zijn afhankelijk van het totale gewicht van de bestelde goederen en het land van bestemming van de bestelling.

Als onderdeel van het bestelproces worden de verzendkosten weergegeven als onderdeel van de bestelstap "Invoeren van het afleveradres", zoals ze worden berekend op basis van het betreffende land van levering, en ook op de algemene overzichtspagina vóór het afronden van het bestelproces .

b) Het risico gaat over op de klant, die ondernemer is, zodra de zending is overgedragen aan het transportbedrijf of het magazijn van de aanbieder heeft verlaten voor verzending.
Indien verzending buiten de schuld van de aanbieder onmogelijk wordt, gaat het risico over op de klant, die ondernemer is, na melding van verzendgereedheid.
Dit geldt ook als de verzendkosten voor rekening van de aanbieder zijn.

8. Garantie:

De wettelijke garantietermijn van twee jaar is van toepassing.
Uitgezonderd hiervan is de garantietermijn voor gebruikte artikelen, deze is beperkt tot één jaar.
Voor het overige zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

9. Prijzen, betalingsvoorwaarden

a) De prijzen zijn eindprijzen in euro's en inclusief de op de dag van facturering geldende BTW. Indien een wettelijke btw-verhoging plaatsvindt nadat de offerte is uitgebracht, is de aanbieder gerechtigd het verhoogde btw-tarief te berekenen. Naast de nettoprijs van de goederen worden de prijzen voor alle bijkomende diensten op de factuur vermeld: verpakking, verzending, de geldende btw, enz.

b) Aan de betalingsverplichtingen van de klant jegens de aanbieder moet binnen 14 dagen na het sluiten van het contract worden voldaan.
De klant ontvangt eerst een factuur in elektronische vorm samen met de acceptatieverklaring van de aanbieder.
Een papieren factuur wordt in een aparte post naar de klant gestuurd nadat de goederen zijn verzonden

10. Elektrische/elektronische componenten kunnen alleen worden geretourneerd als ze niet zijn gebruikt. Voor test- en inspectiedoeleinden geïnstalleerde elektrische/elektronische componenten worden niet teruggenomen.

11. Alvorens de bestelde goederen te monteren, dient de klant zich ervan te vergewissen dat deze correct zijn. Onderdelen beschadigd door montage door de klant kunnen niet worden geruild of geretourneerd.

12. Afspraak over retourkosten, herroepingsrecht, gevolgen van herroeping, uitsluiting herroepingsrecht

Overeenkomst over het dragen van kosten: Als u als consument gebruik maakt van uw herroepingsrecht in de zin van § 13 BGB, moet u de normale kosten van terugzending dragen als de geleverde goederen overeenkomen met de bestelde goederen.
Anders is de retourzending gratis voor u.

Herroepingsrecht

Herroepingsrecht voor consumenten in de zin van § 13 BGB

U kunt uw contractuele verklaring binnen 14 dagen in tekstvorm (bijv. brief, fax, e-mail) zonder opgave van redenen herroepen of - als het artikel voor de deadline aan u wordt overgelaten - door het artikel terug te sturen.

De termijn begint na ontvangst van deze instructie in tekstvorm, maar niet vóór ontvangst van de goederen door de ontvanger (in het geval van herhaalde leveringen van soortgelijke goederen niet vóór ontvangst van de eerste deellevering) en niet voordat wij aan onze informatieverplichtingen hebben voldaan in overeenstemming met artikel 246 § 2 juncto § 1 lid 1 en 2 EGBGB evenals onze verplichtingen volgens § 312 g lid 1 zin 1 BGB in verband met artikel 246 § 3 EGBGB.

De tijdige verzending van de herroeping of het artikel is voldoende om de herroepingstermijn te halen.

De herroeping moet worden gestuurd naar:

Bayer motorfiets handel

Eigenaar: Georg Bayer
Kirchstrae 13
72534 Hayingen

Fax: +49 7386 /9755394
E-mail: info@bmwbayer.de

Gevolgen van herroeping

In het geval van een effectieve herroeping, moeten de door beide partijen ontvangen diensten worden teruggegeven en eventuele voordelen (bijv. rente) worden afgestaan. Als u de ontvangen dienst en gebruik (bijv. gebruiksvoordelen) niet of slechts gedeeltelijk of slechts in een verslechterde staat kunt retourneren of overhandigen, moet u ons een vergoeding voor de waarde betalen. Dit kan betekenen dat u voor de periode tot aan de herroeping nog aan de contractuele betalingsverplichtingen moet voldoen. U hoeft alleen een vergoeding te betalen voor de verslechtering van het artikel en voor elk gebruik dat wordt gemaakt als het gebruik of de verslechtering te wijten is aan een behandeling van het artikel die verder gaat dan het onderzoek naar de eigenschappen en functionaliteit. "Eigenschappen en functionaliteit controleren" betekent het testen en uitproberen van de betreffende goederen, zoals mogelijk en gebruikelijk in een winkel.

Artikelen die per pakket kunnen worden verzonden, dienen op eigen risico te worden geretourneerd. U moet de reguliere kosten van de retourzending dragen als de geleverde goederen overeenkomen met de bestelde goederen of als u de tegenprestatie of een contractueel overeengekomen gedeeltelijke betaling nog niet hebt betaald op het moment van de annulering als de prijs van de goederen hoger is. Aan verplichtingen tot terugbetaling van betalingen moet binnen 30 dagen worden voldaan. De termijn begint voor u met de verzending van uw herroepingsverklaring of het artikel, voor ons met de ontvangst ervan.

Speciale instructies:
In het geval van een dienst vervalt uw herroepingsrecht voortijdig als de overeenkomst op uw uitdrukkelijke verzoek door beide partijen volledig is nagekomen voordat u uw herroepingsrecht heeft uitgeoefend.

Einde herroeping

Uitsluiting van herroeping

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten op afstand

- voor de levering van goederen die op klantspecificatie zijn gemaakt of duidelijk zijn afgestemd op persoonlijke behoeften of die door hun aard niet geschikt zijn voor retournering of snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken,
- voor de levering van audio- of video-opnamen of software, mits de geleverde gegevensdragers door de consument zijn ontgrendeld of
- voor de bezorging van kranten, tijdschriften en tijdschriften.

11. Jurisdictie

Indien de contractpartner een handelaar in de zin van het Wetboek van Koophandel, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk bijzonder fonds is, is de rechtbank van Münsingen of de rechtbank van Tübingen de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle direct of indirect ontstane geschillen uit de contractuele relatie.

12. Rechtskeuze

Op de rechtsbetrekkingen tussen de contractpartijen is Duits recht van toepassing, zonder de referentienormen van het internationaal privaatrecht en met uitsluiting van het VN-koopverdrag. Dwingende bepalingen van de staat waarin de klant zijn gewone verblijfplaats heeft, blijven onaangetast.

13. Contracttaal

De contracttaal is Duits.

14. Privacy

Met zijn bestelling gaat de klant ermee akkoord dat de gegevens die in het kader van zijn bestelling aan de aanbieder worden doorgegeven, intern door de aanbieder worden opgeslagen. De gegevens van de klant worden uitsluitend gebruikt om zijn bestelling te verwerken. Gegevens, dwz de naam en het adres van de klant, worden alleen doorgegeven als onderdeel van de verzending naar het bedrijf in opdracht van de aanbieder.

Bovendien worden bij aankopen met creditcard of automatische incasso de gegevens van de klant zoals kaartnummer en geldigheidsduur of rekeningnummer, rekeninghouder en bankcode versleuteld verzonden. De gegevensoverdracht is versleuteld via SSL met 128 bits, wat betekent dat de verzonden gegevens niet kunnen worden ontsleuteld.

Er vindt geen overdracht van gegevens aan andere derden plaats.

Hierop zijn uitzonderingen voor het afdwingen van vorderingen en het controleren van de kredietwaardigheid.

Informatie over online geschillenbeslechting

De EU-commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Dit platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online koop- of serviceovereenkomsten waarbij een consument is betrokken.

We zijn sinds 15 februari 2017 lid van het "FairCommerce"-initiatief.
Meer informatie hierover vindt u op www.fair-commerce.de.

D6/5020 - vanaf 6/2022