het terugtrekken

Inhoud printen

Herroepingsrecht voor consumenten (2017)
(Een consument is een natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die grotendeels niet kunnen worden toegeschreven aan hun commerciële of onafhankelijke professionele activiteit.)

Annuleringsvoorwaarden / recht van annulering

U hebt het recht om dit contract zonder opgaaf van redenen binnen veertien dagen te annuleren. De opzegtermijn is veertien dagen vanaf de dag
- waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen, op voorwaarde dat u een of meer goederen hebt besteld als onderdeel van een uniforme bestelling en dat deze uniform worden of worden afgeleverd;
- waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen, op voorwaarde dat u meerdere goederen hebt besteld als onderdeel van een enkele bestelling en deze afzonderlijk worden geleverd;
- waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste stuk in bezit heeft genomen, op voorwaarde dat u goederen hebt besteld die in meerdere deelzendingen of -onderdelen zijn afgeleverd;
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, Bayer Motorradhandel, Kirchstr. 13, 72534 Hayingen, info@bmwbayer.de, een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) over uw beslissing om dit contract te ondertekenen geven. intrekken, informeren. U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om de annuleringsdeadline te halen, volstaat het om uw communicatie over uw uitoefening van het recht op annulering te verzenden voordat de annuleringsperiode afloopt.

Gevolgen van annulering

Als u dit contract annuleert, hebben we alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die we aanbieden moeten) onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop we een kennisgeving van uw annulering van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u in de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht.
We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. U moet de goederen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk veertien dagen na de datum waarop u ons op de hoogte stelt van de annulering van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt voordat de periode van veertien dagen is verstreken. U draagt de directe kosten voor het retourneren van de goederen. U hoeft alleen voor waardeverlies van de goederen te betalen als dit waardeverlies te wijten is aan behandeling die niet nodig is om de aard, eigenschappen en werking van de goederen te controleren.

Redenen voor uitsluiting of vervaldatum

Het herroepingsrecht bestaat niet voor contracten
- voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn toegesneden op de persoonlijke behoeften van de consument
- voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggestuurd, indien hun zegel na levering werd verwijderd;
- voor de levering van goederen indien deze vanwege hun aard na levering onlosmakelijk met andere goederen zijn gemengd.
- voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking als de verzegeling na levering werd verwijderd of beschadigd.
(2017)