Generelle vilkår og betingelser

Udskriv indhold

Generelle vilkår og betingelser for Bayer Motorradhandel fra og med 2/2017

1. Omfang

a) For alle gensidige krav, der stammer fra og i forbindelse med indgåelsen af en kontrakt mellem Bayer Motorradhandel og kunden i postordrebranchen, gælder kun disse generelle vilkår og betingelser i den version, der var gyldig på det tidspunkt, hvor den respektive kontrakt blev indgået.

Derudover gælder lovbestemmelserne.

b) Kontraktpartnerens identitet: Kontrakten indgås med Bayer Motorradhandel, medmindre andet udtrykkeligt er angivet.
adresse:
Kirchstr.13
72534 Hayingen

Tlf .: +49 7386/9755393
Fax: +49 7386/9755394

info@bmwbayer.de

Ejer: Georg Bayer. Herefter kaldes udbyderen.

c) Afvigende generelle vilkår og betingelser for kunden afvises.

§ 2 indgåelse af kontrakten

a) Præsentationen af varerne i internetbutikken udgør ikke et bindende tilbud fra udbyderens side om at indgå en købekontrakt. Kunden anmodes kun om at afgive et tilbud ved at afgive en ordre.

b) Hvis kunden bruger udbyderens online ordreformular til sin ordre, fremsætter han sit tilbud som følger:

I det første trin klikker kunden på knappen "Føj til indkøbskurv" på leverandørens varesortiment. En side åbnes automatisk og viser indholdet af indkøbskurven.

Nu klikker kunden direkte, eller efter at han har tilføjet flere varer til den virtuelle indkøbskurv, i et andet trin på knappen "Checkout".

Nu åbnes et vindue til registrering.

Hvis han allerede er registreret som kunde, udfylder han felterne "E-mail-adresse" og "Adgangskode" og klikker derefter på knappen "Login".
Hvis han endnu ikke er registreret som kunde, udfylder han nedenstående formular.
Hvis han klikker på knappen "Næste", åbnes en ny side, hvor leveringsadressen vises, og om nødvendigt kan en alternativ leveringsadresse tilføjes.
Forsendelsesomkostninger vises også på denne side.

Hvis kunden klikker på knappen "Næste", åbnes en ny side, hvor faktureringsadressen vises, og om nødvendigt kan en alternativ faktureringsadresse tilføjes.
Derudover kan kunden vælge betalingsmetoden på denne side.
Hvis kunden klikker på knappen "Næste", vises de en oversigt over leveringsadressen, faktureringsadresse, forsendelsesmetode og betalingsmetode.
Derudover vises kunden de varer, han har anbragt i indkøbskurven, med angivelse af den individuelle pris og den samlede pris, inklusive moms, forsendelsesomkostninger og eventuelle omkostninger til kontant ved levering og betaling på konto.
Disse kan ændres igen på dette tidspunkt.

Desuden skal kunden klikke på boksene, før han afgiver sit tilbud:
"Jeg har læst og accepteret de generelle vilkår og betingelser" og
"Jeg har læst oplysningerne om min tilbagetrækningsret" bekræft at jeg har læst udbyderens vilkår og betingelser og oplysningerne om kundens tilbagetrækningsret.

I et sidste trin klikker kunden på knappen "Bestil med betaling".

c) Ved at afgive ordren i internetbutikken afgiver kunden et bindende tilbud med det formål at indgå en købsaftale for de varer, der er indeholdt i indkøbskurven. Ved at afgive ordren anerkender kunden også disse vilkår og betingelser som udelukkende relevante for det juridiske forhold til udbyderen.

d) Udbyderen bekræfter modtagelse af kundens ordre ved at sende en bekræftelses-e-mail. Denne ordrebekræftelse udgør ikke accept af udbuddet af kontrakt, men tjener kun til at informere kunden om, at ordren er modtaget af udbyderen.
En købsaftale indgås kun, når accept af tilbuddet udtrykkeligt er erklæret i en tilsvarende accept-e-mail.

3. Tilgængelighed og opbevaring af kontraktsteksten

Kontraktteksten gemmes af udbyderen.
Efter indgåelse af købekontrakten vil kunden modtage en bekræftelse af købet pr. E-mail.
Denne e-mail indeholder kontraktens tekst, således alle data, der vedrører kundens ordre og udbyderens generelle vilkår og betingelser. Et yderligere opkald til kontraktteksten er ikke muligt for kunden. Dette kan overlades til kunden igen på anmodning.

4. Bevarelse af titel

a) Varerne forbliver udbyderens ejendom, indtil fuld betaling er foretaget.
b) Udbyderen bytter til at udføre en ordre fra kunden
Produkter, udveksling af ejerskab af de tilbagekøbte produkter overføres til udbyderen og ejerskab af de produkter, der leveres i stedet for kunden, når kravene mod kunden er opfyldt.

5. Betalingsdato / betalingsmetoder

a) Betaling af købsprisen forfalder ved kontraktens indgåelse.
b) Varerne betales med direkte debet, kontant ved levering, kreditkort, PayPal, betaling på konto med PayPal eller kontant.
c) Kunden har kun ret til modregning, hvis hans modkrav
er lovligt etableret eller er ubestridt.
d) Kunden kan kun udøve en ret til tilbageholdelse, hvis hans modkrav er baseret på det samme kontraktforhold.


6. Leveringstider for varerne

a) Leveringstiden er 10 kalenderdage fra kontraktens indgåelse.


7. Forsendelsesomkostninger / risikoforhold

a) Forsendelsesomkostninger vises til kunden under det interne link "Forsendelses- og leveringsomkostninger". Forsendelsesomkostninger afhænger af den samlede vægt af de bestilte varer og bestemmelsesland for ordren.

Som en del af bestillingsprocessen vises forsendelsesomkostningerne som en del af ordretrinnet "Specificering af leveringsadresse", da de beregnes i henhold til det respektive leveringsland og også på den samlede oversigtsside, inden bestillingsprocessen er afsluttet.

b) Risikoen overføres til kunden, som er iværksætter, så snart sendingen er overdraget til transportfirmaet eller har forladt leverandørens lager med henblik på afsendelse.
Hvis forsendelse ikke er mulig uden leverandørens skyld, overføres risikoen til kunden, der er iværksætter, når beredskab til forsendelse rapporteres.
Dette gælder også, hvis leveringsomkostningerne afholdes af udbyderen.

8. Garanti

Den lovpligtige garantiperiode på to år gælder.
Dette inkluderer ikke garantiperioden for brugte varer, der er begrænset til et år.
Derudover gælder lovbestemmelserne.

9. Priser, betalingsbetingelser

a) Priserne er slutpriser i euro og inkluderer den moms, der gælder på faktureringsdagen. Hvis der sker en lovpligtig momsforhøjelse efter tilbuddets indgivelse, er udbyderen berettiget til at beregne den forhøjede momssats. Ud over nettoprisen for varerne viser fakturaen priserne for alle supplerende tjenester: emballering, forsendelse, gældende moms osv.

b) Kundens betalingsforpligtelser over for udbyderen skal være opfyldt inden for 14 dage efter kontraktens indgåelse.
Kunden modtager først en faktura i elektronisk form sammen med erklæringen om accept fra udbyderen.
En faktura i papirform sendes til kunden i en separat post efter varen er sendt

10. Returomkostningsaftale, tilbagetrækningsret, konsekvenser af tilbagetrækning, udelukkelse af fortrydelsesretten

Aftale om betaling af omkostninger: Hvis du som forbruger udøver din ret til tilbagetrækning i henhold til § 13 BGB, skal du bære de regelmæssige omkostninger ved returnering, hvis de leverede varer svarer til de bestilte, og hvis prisen på den vare, der skal returneres, ikke udgør 40 euro overstiger eller hvis du endnu ikke har foretaget vederlaget eller en kontraktligt aftalt delbetaling for en højere pris på varen på tilbagekaldelsestidspunktet.
Ellers er returneringen gratis for dig.

Annullering

Fortrydelsesret for forbrugere i henhold til § 13 BGB

Du kan annullere din kontraktserklæring inden for 14 dage uden at angive grunde i tekstform (f.eks. Brev, fax, e-mail) eller - hvis varen overlades til dig inden fristen - ved at returnere varen.

Perioden begynder efter modtagelse af denne instruktion i tekstform, dog ikke før modtagelsen af varerne af modtageren (i tilfælde af den tilbagevendende levering af lignende varer ikke før modtagelsen af den første dellevering) og heller ikke før opfyldelsen af vores informationsforpligtelser i henhold til artikel 246 § 2 sammenholdt med § 1, stk. 1 og 2 EGBGB såvel som vores forpligtelser i henhold til § 312 g stk. 1 punktum 1 BGB i forbindelse med artikel 246 § 3 EGBGB.

For at overholde afbestillingsfristen er det tilstrækkeligt at sende aflysningen eller varen i god tid.

Tilbagekaldelsen skal sendes til:

Bayer-motorcykelhandel

Ejer: Georg Bayer
Kirchstrasse 13
72534 Hayingen

Fax: +49 7386/9755394
E-mail: info@bmwbayer.de

konsekvenser af Tilbagetrækning

I tilfælde af en effektiv aflysning skal de modtagne tjenester på begge sider returneres, og eventuelle fordele trukket (f.eks. Renter) skal afleveres. Hvis du ikke er i stand til at returnere eller returnere den modtagne ydelse og anvendelser (f.eks. Fordele ved brug) eller kun delvist eller kun i en forringet tilstand, skal du kompensere os i denne henseende. Dette kan føre til, at du ikke desto mindre er nødt til at opfylde de kontraktlige betalingsforpligtelser i perioden op til tilbagekaldelsen. Du skal kun betale kompensation for forringelsen af varen og for de anvendte anvendelser, for så vidt brugen eller forringelsen kan tilskrives håndtering af varen, der går ud over at kontrollere egenskaber og funktionalitet. "Kontrollering af egenskaber og funktionalitet" betyder at teste og prøve de respektive varer, som det er muligt og sædvanligt i en butik.

Varer, der kan sendes som pakker, skal returneres på vores risiko. Du skal bære de regelmæssige omkostninger ved returnering, hvis de leverede varer svarer til de bestilte, og hvis prisen på den ting, der skal returneres, ikke overstiger et beløb på 40 euro, eller hvis du ikke har modtaget vederlaget eller en højere pris på det på tidspunktet for aflysningen har foretaget en kontraktligt aftalt delbetaling. Ellers er returneringen gratis for dig. Varer, der ikke kan sendes som pakker, hentes fra dig. Forpligtelser til at tilbagebetale betalinger skal være opfyldt inden for 30 dage. Perioden begynder for dig, når du sender din annullering eller varerne, for os med deres modtagelse.

Særlige bemærkninger:
I tilfælde af en service udløber din ret til tilbagetrækning for tidligt, hvis kontrakten efter din udtrykkelige anmodning er blevet opfyldt fuldt ud af begge parter, før du har udøvet din ret til tilbagetrækning.

Afslutning af annulleringspolitik

Udelukkelse af tilbagekaldelse

Fortrydelsesret findes ikke for fjernkontrakter

- til levering af varer, der er fremstillet efter kundespecifikationer eller klart tilpasset til personlige behov, eller som på grund af deres art ikke er egnede til retur eller kan ødelægge hurtigt, eller hvis udløbsdato ville blive overskredet
- til levering af lyd- eller videooptagelser eller software, forudsat at de leverede databærere er uforseglet af forbrugeren eller
- til levering af aviser, magasiner og magasiner.

11. Sted for kompetence

Hvis den kontraktmæssige partner er en købmand i henhold til den tyske kommercielle kodeks, en juridisk enhed under offentlig ret eller en særlig fond under offentlig ret, er den lokale domstol i Münsingen eller den regionale domstol i Tübingen det eksklusive kompetencested for alle tvister, der opstår direkte eller indirekte som følge af kontraktforholdet.

12. Valg af lov

Tysk lov finder anvendelse på de kontraherende parters retlige forhold uden referencenormerne i international privatret og udelukkelse af FN's salgslovgivning. Obligatoriske bestemmelser i den stat, hvor kunden har sit sædvanlige opholdssted, forbliver ikke påvirket.

13. Kontraktsprog

Kontraktsproget er tysk.

14. Databeskyttelse

Ved at afgive en ordre, accepterer kunden, at de data, der transmitteres til udbyderen som en del af hans ordre, gemmes internt af udbyderen. Kundens data bruges udelukkende til at behandle hans ordre. En overførsel af data, dvs. navn og adresse på kunden, finder kun sted i forbindelse med afsendelsen til det firma, der er bestilt af udbyderen.

Når du handler med kreditkort eller direkte debitering, krypteres også kundedata som kortnummer og gyldighedsperiode eller kontonummer, kontoindehaver og bankkode. Dataoverførslen er krypteret ved hjælp af SSL med 128 bit, hvilket betyder, at de dekrypterede data ikke kan dekrypteres.

Der er ingen overførsel af data til andre tredjeparter.

Der er undtagelser til dette med henblik på håndhævelse af krav og kontrol af kreditværdighed.

Oplysninger om online tvistbilæggelse

EU-Kommissionen giver en platform til online tvistbilæggelse på Internettet på følgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Denne platform fungerer som et kontaktpunkt for udenretslig bilæggelse af tvister, der stammer fra online salg eller servicekontrakter, hvor en forbruger er involveret.

Vi har været medlem af initiativet "FairCommerce" siden 15. februar 2017.
Du kan finde mere information om dette på www.fair-commerce.de.

D6 / 5020 - pr. 2/2017