Přeložit

Deutsch English Italian French Español
Danish Czech Finnish Nederlands Swedish

Internetový obchod

odnětí

Tisk obsahu

Právo na odstoupení od smlouvy pro spotřebitele (2017)
(Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která uzavírá právní transakci za účelem, který nelze z velké části přičíst jejich obchodní nebo nezávislé profesní činnosti.)

Storno podmínky / právo na zrušení

Máte právo zrušit tuto smlouvu do čtrnácti dnů bez udání důvodu. Lhůta pro zrušení je čtrnáct dní ode dne
- u kterého jste vy nebo třetí osoba, kterou jste určili, která není dopravcem, převzali vlastnictví zboží, pokud jste objednali jedno nebo více zboží v rámci jedné objednávky a pokud jsou nebo budou dodány jednotným způsobem;
- u kterého jste vy nebo třetí osoba jmenovaná vy, která není dopravcem, převzala poslední zboží za předpokladu, že jste si v rámci jedné objednávky objednali několik zboží a jsou dodány samostatně;
- u kterého jste vy nebo třetí osoba jmenovaná vy, která není dopravcem, převzala poslední dílčí zásilku nebo poslední kus za předpokladu, že jste si objednali zboží dodávané v několika dílčích zásilkách nebo kusech;
Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nám, Bayer Motorradhandel, Kirchstr. 13, 72534 Hayingen, info@bmwbayer.de, jasně vysvětlit (např. Dopis zaslaný poštou, faxem nebo e-mailem) o vašem rozhodnutí uzavřít tuto smlouvu. stáhnout, informovat. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné. K dodržení lhůty pro zrušení stačí zaslat sdělení týkající se uplatnění práva na zrušení před uplynutím lhůty pro zrušení.

Důsledky zrušení

Pokud tuto smlouvu zrušíte, provedli jsme všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů, které vyplývají ze skutečnosti, že jste si vybrali jiný typ dodávky než nejlevnější standardní doručení, které nabízíme) musí) splatit okamžitě a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem zrušení této smlouvy. Pro tuto úhradu používáme stejné platební prostředky, jaké jste použili v původní transakci, pokud s vámi není výslovně dohodnuto jinak; za tuto platbu vám za žádných okolností nebudou účtovány žádné poplatky.
Můžeme odmítnout vrácení peněz, dokud nedostaneme zboží zpět nebo dokud neposkytnete důkaz, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve. Zboží nám musíte vrátit nebo předat neprodleně a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nás informujete o zrušení této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím čtrnáctidenní lhůty. Přenesete přímé náklady na vrácení zboží. Za jakoukoli ztrátu hodnoty zboží musíte zaplatit pouze tehdy, je-li tato ztráta hodnoty způsobena manipulací, která není nezbytná pro kontrolu povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

Důvody pro vyloučení nebo vypršení platnosti

U smluv neexistuje právo na odstoupení
- pro dodání zboží, které není prefabrikováno a pro jehož výrobu je rozhodující individuální výběr nebo určení spotřebitelem nebo které jsou jasně přizpůsobeny osobním potřebám spotřebitele
- pro dodání zapečetěného zboží, které není vhodné pro vrácení z důvodů ochrany zdraví nebo hygieny, pokud bylo jeho těsnění po dodání odstraněno;
- pro dodání zboží, pokud bylo z důvodu své povahy po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím.
- pro dodání zvukových nebo obrazových záznamů nebo počítačového softwaru v zapečetěném obalu, pokud bylo těsnění po dodání odstraněno nebo poškozeno.
(2017)