Všeobecné obchodní podmínky

Tisk obsahu

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Bayer Motorradhandel od 2/2017

1. Rozsah

a) Pro všechny vzájemné nároky vzniklé v souvislosti s uzavřením smlouvy mezi společností Bayer Motorradhandel a zákazníkem v oblasti zásilkového obchodu a v souvislosti s ním, platí pouze tyto všeobecné obchodní podmínky ve znění platném v době uzavření příslušné smlouvy.

Kromě toho platí právní předpisy.

b) Identita smluvního partnera: Smlouva se uzavírá se společností Bayer Motorradhandel, není-li výslovně uvedeno jinak.
adresa:
Kirchstr.13
72534 Hayingen

Tel: +49 7386/9755393
Fax: +49 7386/9755394

info@bmwbayer.de

Vlastník: Georg Bayer. Dále jen poskytovatel.

c) Odchylné obecné obchodní podmínky zákazníka jsou odmítnuty.

§ 2 uzavření smlouvy

a) Prezentace zboží v internetovém obchodě nepředstavuje závaznou nabídku poskytovatele na uzavření kupní smlouvy, zákazník je povinen předložit nabídku pouze zadáním objednávky.

b) Pokud zákazník pro svou objednávku použije online objednávkový formulář poskytovatele, předloží svou nabídku následovně:

V prvním kroku zákazník klikne na tlačítko „Přidat do košíku“ na sortimentu dodavatele. Otevře se automaticky stránka s obsahem nákupního košíku.

Nyní zákazník klikne přímo nebo poté, co do virtuálního nákupního košíku přidal další zboží, ve druhém kroku na tlačítko „Pokladna“.

Otevře se okno pro registraci.

Pokud je již zaregistrován jako zákazník, vyplní pole „E-mailová adresa“ a „Heslo“ a poté klikne na tlačítko „Přihlásit se“.
Pokud ještě není zaregistrován jako zákazník, vyplní níže uvedený formulář.
Pokud klikne na tlačítko „Další“, otevře se nová stránka, na které se zobrazí dodací adresa a v případě potřeby lze přidat alternativní doručovací adresu.
Na této stránce jsou také zobrazeny přepravní náklady.

Pokud zákazník klikne na tlačítko „Další“, otevře se nová stránka, na které se zobrazí fakturační adresa a v případě potřeby lze přidat alternativní fakturační adresu.
Kromě toho si může zákazník na této stránce zvolit způsob platby.
Pokud zákazník klikne na tlačítko „Další“, zobrazí se mu přehled o dodací adrese, fakturační adrese, způsobu doručení a způsobu platby.
Kromě toho se zákazníkovi zobrazí položky, které vložil do nákupního košíku, s uvedením jednotlivé ceny a celkové ceny včetně DPH, nákladů na dopravu a případných nákladů na dobírku a platbu na účet.
V tomto bodě je lze znovu změnit.

Kromě toho musí zákazník před předložením své nabídky kliknout na políčka:
"Přečetl jsem a souhlasím s obecnými podmínkami" a
„Přečetl jsem si informace o svém právu na odstoupení“ potvrzuji, že jsem si přečetl podmínky poskytovatele a informace o právu zákazníka na odstoupení.

Nyní v posledním kroku zákazník klikne na tlačítko „Objednávka s platbou“.

c) Odesláním objednávky v internetovém obchodě zákazník učiní závaznou nabídku směřující k uzavření kupní smlouvy na zboží obsažené v nákupním košíku. Zákazník zadáním objednávky také uznává tyto obchodní podmínky jako výhradně relevantní pro právní vztah s poskytovatelem.

d) Poskytovatel potvrdí přijetí objednávky zákazníka zasláním potvrzovacího e-mailu. Toto potvrzení objednávky nepředstavuje přijetí nabídky smlouvy poskytovatelem, slouží pouze k informování zákazníka o tom, že poskytovatel obdržel objednávku.
Kupní smlouva je uzavřena pouze tehdy, je-li přijetí nabídky výslovně deklarováno v odpovídajícím e-mailu s přijetím.

3. Dostupnost a uchovávání textu smlouvy

Text smlouvy je uložen poskytovatelem.
Po uzavření kupní smlouvy obdrží zákazník e-mailem potvrzení nákupu.
Tento e-mail obsahuje text smlouvy, tedy všechny údaje týkající se objednávky zákazníka a všeobecných podmínek poskytovatele. Další volání textu smlouvy není pro zákazníka možné. To může být zákazníkovi na požádání opět ponecháno.

4. Výhrada vlastnictví

a) Zboží zůstává majetkem poskytovatele až do úplného zaplacení.
b) Poskytovatel se zaměňuje za provedení objednávky od zákazníka
Produkty, výměna vlastnictví stažených produktů přechází na poskytovatele a vlastnictví výrobků dodaných místo toho zákazníkovi po splnění nároků vůči zákazníkovi.

5. Datum splatnosti / způsoby platby

a) Úhrada kupní ceny je splatná při uzavření smlouvy.
b) Zboží je placeno inkasem, dobírkou, kreditní kartou, PayPal, platbou na účet u PayPal nebo v hotovosti.
c) Zákazník má právo na započtení, pouze pokud jeho protinároky
byly právně založeny nebo jsou nesporné.
d) Zákazník může uplatnit zadržovací právo pouze tehdy, je-li jeho protinávrh založen na stejném smluvním vztahu.


6. Dodací lhůty zboží

a) Dodací lhůta je 10 kalendářních dnů od uzavření smlouvy.


7. Přepravní náklady / nesení rizika

a) Náklady na dopravu jsou zákazníkovi zobrazeny pod interním odkazem „Náklady na dopravu a doručení“. Poštovné závisí na celkové hmotnosti objednaného zboží a cílové zemi objednávky.

V rámci procesu objednávání se náklady na dopravu zobrazují jako součást kroku objednávky „Zadání dodací adresy“, protože se počítají podle příslušné země dodání a také na stránce celkového přehledu před dokončením procesu objednávání.

b) Riziko přechází na zákazníka, který je podnikatelem, jakmile je zásilka předána přepravní společnosti nebo opustila sklad dodavatele za účelem odeslání.
Pokud přeprava není možná bez zavinění poskytovatele, riziko se přenáší na zákazníka, který je podnikatelem, když je ohlášena připravenost na přepravu.
To platí také v případě, že náklady na dopravu nese poskytovatel.

8. Záruka

Platí zákonná záruční doba dvou let.
To nezahrnuje záruční dobu na použité předměty, která je omezena na jeden rok.
Kromě toho platí právní předpisy.

9. Ceny, platební podmínky

a) Ceny jsou konečné ceny v eurech a zahrnují DPH platnou v den fakturace. Pokud dojde k zákonnému navýšení DPH po podání nabídky, je poskytovatel oprávněn vypočítat zvýšenou sazbu DPH. Kromě čisté ceny za zboží jsou na faktuře uvedeny ceny za všechny doplňkové služby: balení, poštovné, příslušná DPH atd.

b) Platební povinnosti zákazníka vůči poskytovateli musí být splněny do 14 dnů od uzavření smlouvy.
Zákazník nejprve obdrží fakturu v elektronické podobě spolu s prohlášením o přijetí od poskytovatele.
Faktura v papírové podobě je zákazníkovi zaslána po odeslání zboží na samostatném místě

10. Dohoda o nákladech na vrácení, právo na odstoupení, důsledky odstoupení, vyloučení z práva na odstoupení

Smlouva o úhradě nákladů: Pokud jako spotřebitel uplatníte své právo na odstoupení od smlouvy ve smyslu § 13 BGB, musíte nést běžné náklady na vrácení zboží, pokud dodané zboží odpovídá objednanému zboží a cena vráceného zboží nepřesahuje 40 EUR. převyšuje nebo pokud jste dosud neprovedli protiplnění nebo smluvně dohodnutou částečnou platbu za vyšší cenu předmětu v době odvolání.
V opačném případě je vrácení zdarma pro vás.

zrušení

Právo na odstoupení od smlouvy pro spotřebitele ve smyslu § 13 BGB

Prohlášení o smlouvě můžete zrušit do 14 dnů bez udání důvodu v textové podobě (např. Dopis, fax, e-mail) nebo - pokud vám položka zůstane před termínem - vrácením položky.

Lhůta začíná po obdržení tohoto pokynu v textové podobě, nikoli však před přijetím zboží příjemcem (v případě opakovaného dodání obdobného zboží před obdržením první částečné dodávky) a také před splněním našich informačních povinností podle článku 246 odst. 2 ve spojení s § 1 odst. 1 1 a 2 EGBGB, jakož i naše povinnosti podle § 312g odst. 1 věty 1 BGB ve spojení s čl. 246 odst. 3 EGBGB.

Ke splnění termínu zrušení stačí zaslat zrušení nebo položku včas.

Zrušení musí být zasláno:

Obchod s motocykly Bayer

Vlastník: Georg Bayer
Kirchstrasse 13
72534 Hayingen

Fax: +49 7386/9755394
E-mail: info@bmwbayer.de

následky odstoupení od smlouvy

V případě účinného zrušení musí být služby přijaté na obou stranách vráceny a veškeré získané výhody (např. Úroky) musí být odevzdány. Pokud se vám nepodaří vrátit nebo vrátit přijatá představení a použití (např. Výhody použití) nebo pouze částečně nebo pouze ve zhoršeném stavu, musíte nás v tomto ohledu odškodnit. To může vést k tomu, že budete muset plnit smluvní platební povinnosti po dobu až do odvolání. Musíte pouze zaplatit náhradu za poškození zboží a za použité použití, pokud lze použití nebo zhoršení přičíst manipulaci s položkou, která jde nad rámec kontroly vlastností a funkčnosti. „Kontrola vlastností a funkčnosti“ znamená testování a vyzkoušení příslušného zboží, jak je to možné a obvyklé v obchodě.

Položky, které lze zaslat jako zásilky, se vracejí na naše nebezpečí. Pravidelné náklady na vrácení musíte nést, pokud dodané zboží odpovídá objednanému zboží a pokud cena věci, která má být vrácena, nepřesáhne částku 40 EUR nebo pokud jste v době zrušení neobdrželi protiplnění nebo vyšší cenu věci. provedli smluvně dohodnutou částečnou platbu. V opačném případě je vrácení zdarma pro vás. Položky, které nelze odeslat jako zásilky, budou vyzvednuty od vás. Povinnosti vrátit platby musí být splněny do 30 dnů. Lhůta začíná pro vás, když odešlete zrušení nebo zboží, pro nás s jejich přijetím.

Zvláštní poznámky:
V případě služby zaniká vaše právo na odstoupení předčasně, pokud je na vaši výslovnou žádost smlouva zcela splněna oběma stranami, než jste uplatnili své právo na odstoupení.

Ukončení politiky zrušení

Vyloučení zrušení

U smluv uzavřených na dálku neexistuje právo na odstoupení

- pro dodání zboží, které je vyrobeno podle specifikací zákazníka nebo je jasně přizpůsobeno osobním potřebám nebo které není vzhledem ke své povaze vhodné pro vrácení nebo se rychle kazí nebo jehož datum expirace by bylo překročeno
- pro dodání zvukových nebo obrazových záznamů nebo softwaru za předpokladu, že dodané nosiče dat byly spotřebitelem nebo
- pro doručování novin, časopisů a časopisů.

11. Místo jurisdikce

Je-li smluvní partner obchodníkem ve smyslu německého obchodního zákoníku, právnickou osobou podle veřejného práva nebo zvláštním veřejným fondem, je výlučným soudním místem pro všechny spory vzniklé přímo nebo nepřímo ze smluvního vztahu místní soud v Münsingenu nebo krajský soud v Tübingenu.

12. Volba práva

Německé právo se vztahuje na právní vztahy smluvních stran bez referenčních norem mezinárodního práva soukromého a na vyloučení práva prodeje OSN. Povinná ustanovení státu, ve kterém má zákazník obvyklé bydliště, zůstávají nedotčena.

13. Smluvní jazyk

Smluvním jazykem je němčina.

14. Ochrana dat

Zákazník zadáním objednávky souhlasí s tím, že data přenášená poskytovateli jako součást jeho objednávky budou poskytovatelem interně ukládána. Údaje zákazníka se používají výhradně ke zpracování jeho objednávky. Přenos dat, tj. Jméno a adresa zákazníka, probíhá pouze v souvislosti s odesláním do společnosti pověřené poskytovatelem.

Při nákupu kreditní kartou nebo inkasem jsou také šifrována data zákazníka, jako je číslo karty a doba platnosti nebo číslo účtu, držitel účtu a kód banky. Přenos dat je šifrován pomocí SSL se 128 bity, což znamená, že dešifrovaná data nelze dešifrovat.

Nedochází k přenosu dat jiným třetím stranám.

Výjimky z toho jsou pro vymáhání pohledávek a kontrolu bonity.

Informace o online řešení sporů

Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů na internetu na následujícím odkazu: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Tato platforma slouží jako kontaktní místo pro mimosoudní řešení sporů vyplývajících z online prodejů nebo smluv o poskytování služeb, kterých se spotřebitel týká.

Jsme členem iniciativy „FairCommerce“ od 15. února 2017.
Více informací naleznete na www.fair-commerce.de.

D6 / 5020 - od 2/2017